Försvarsforskningens betydelse för att främja nationell säkerhet

Författare:

  • Katarina Wilhelmsen
  • Mikael Wiklund

Publiceringsdatum: 2017-11-07

Rapportnummer: FOI MEMO 6180

Sidor: 4

Skriven på: Svenska