Säkerhetspolitiska konsekvenser av Brexit. En analys av Storbritanniens militära förmåga och framtid som stormakt

Författare:

  • Niklas Rossbach
  • Johan Engvall

Publiceringsdatum: 2018-12-06

Rapportnummer: FOI MEMO 6560

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Oavsett hur Storbritanniens EU-utträde kommer att gå till, har folkomröstningen 2016 om fortsatt brittisk EU-medlemskap redan kommit att påverka den brittiska försvarsmakten. Storbritanniens militära förmåga utgör grunden för landets ställning som stormakt. Hur försvarsmakten förändras och inriktas är avgörande för Storbritanniens framtida roll. Brexit påverkar redan försvarsbudgeten och vilka försvarssamarbeten landet har valt att fördjupa. Denna studie analyserar de framtida säkerhetspolitiska konsekvenserna av Brexit.