Långsiktig förmågebedömning för civilt försvar - några identifierade utmaningar efter genomförd metodstudie hösten 2018

Författare:

  • Robert Frisk
  • Åke Wiss

Publiceringsdatum: 2018-12-31

Rapportnummer: FOI Memo 6599

Sidor: 5

Skriven på: Svenska