Kinas politiska prioriteringar: militär-civil fusion och konsekvenser för Sverige

Författare:

  • Jerker Hellström

Publiceringsdatum: 2019-01-21

Rapportnummer: FOI Memo 6649

Sidor: 3

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik