Tre kopplade kriser skakar världsordningen

Författare:

 • Robert Dalsjö

Publiceringsdatum: 2019-04-04

Rapportnummer: FOI Memo 6701

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Systemkris
 • geopolitik
 • global
 • globalisering
 • europeisk
 • nationell
 • ordning
 • relationer
 • institutioner
 • säkerhetsgaranti
 • kärnvapen
 • Nato
 • Trump
 • USA
 • Bretton-Woods
 • Kina
 • Ryssland
 • populism
 • säkerhet.

Sammanfattning

Drygt 25 år efter att Den Eviga Freden proklamerades pekar nu den politiska barometern på att vi står inför en perfekt geopolitisk storm. Tre samtidiga systemkriser på de globala, europeiska och nationella nivåerna hotar de etablerade ordningarna på respektive nivå. Systemkriserna är separata i sina orsaker men förstärker varandra i sina verkningar på ett sätt som kan leda till att det geopolitiska landskapet helt förändras och att relationer och institutioner vi betraktat som permanenta slås sönder. Detta kan i grunden förändra världen och därmed också förvandla förutsättningarna för Sveriges fortsatta säkerhet och välstånd. I sådana storpolitiska stormar kommer små stater och folk ofta i kläm och fina principer offras. Vi skulle göra klokt i att nu börja tänka på en svensk Plan B, eller åtminstone försöka öka vår förmåga att hantera snabba och dramatiska förändringar.