Sveriges totalförsvar, globala trender och nya utmaningar

Författare:

  • Samuel Bergenwall och Carina Gunnarson

Publiceringsdatum: 2019-06-03

Rapportnummer: FOI Memo 6738

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt