Att skapa engagemang och förmåga för totalförsvaret

Författare:

  • Bengt Johansson

Publiceringsdatum: 2019-08-21

Rapportnummer: FOI Memo 6741

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt