Delad sensordata förbättrar hantering av kriser, terrorism och höjd beredskap

Författare:

  • Maria Andersson, David Lindgren, Peter Nilsson, Åsa Berglund och Ola Svenonius

Publiceringsdatum: 2019-08-21

Rapportnummer: FOI Memo 6743

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt