Vem levererar om kriget kommer? - Om näringslivet, försörjningsberedskapen och framtidens totalförsvar

Författare:

  • Jenny Ingemarsdotter och Jenny Lundén

Publiceringsdatum: 2019-08-21

Rapportnummer: FOI Memo 6745

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt