Syntetisk biologi – möjligheter och utmaningar för totalförsvaret

Författare:

  • Fredrik Ekström, Jonas Näslund och Per Stenberg

Publiceringsdatum: 2019-08-21

Rapportnummer: FOI Memo 6746

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt