Cyberförsvar – färdighet kräver övning

Författare:

  • Tommy Gustafsson och David Lindahl

Publiceringsdatum: 2019-08-21

Rapportnummer: FOI Memo 6747

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt