Så kan vi skydda Sveriges säkerhetskänsliga it-tjänster

Författare:

  • Anders Elfving och Anton Dahlmark, Fortifikationsverket

Publiceringsdatum: 2019-08-21

Rapportnummer: FOI Memo 6751

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt