Local Ownership in Military Capacity Building

Författare:

  • Elin Hellquist
  • Emma Sjökvist

Publiceringsdatum: 2019-07-04

Rapportnummer: FOI Memo 6767

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik