Huggsexa om Libyen driver oljestaten mot fortsatt förfall

Författare:

  • Alexandra Hallqvist
  • Lovisa Mickelsson

Publiceringsdatum: 2019-07-01

Rapportnummer: FOI Memo 6785

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik