Långsiktiga trender i Rysslands utveckling 2045

Författare:

  • Nils Dahlqvist

Publiceringsdatum: 2019-07-05

Rapportnummer: FOI Memo 6788

Sidor: 9

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik