The United Kingdom - Training Troops and Maintaining Influence in Africa

Författare:

  • Emma Sjökvist

Publiceringsdatum: 2019-08-16

Rapportnummer: FOI Memo 6813

Sidor: 2

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik