France - A Continuing Military Presence in Francophone Africa

Författare:

  • Anna Sundberg

Publiceringsdatum: 2019-08-16

Rapportnummer: FOI Memo 6814

Sidor: 4

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik