Germany - linking Military deployments in Africa to National Security

Författare:

  • Eva Hagström Frisell

Publiceringsdatum: 2019-08-16

Rapportnummer: FOI Memo 6819

Sidor: 4

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik