Verklighet och simulering i ett - Live Virtual Constructive (LVC) för effektiv flygträning

Författare:

  • Rogier Woltjer
  • Henrik Artman
  • Robert Ramberg

Publiceringsdatum: 2019-08-27

Rapportnummer: FOI Memo 6821

Sidor: 1

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Flygsystem- och rymdfrågor