Regionala undsättningskårer under det kalla kriget - en kort beskrivning

Författare:

  • Per Larsson

Publiceringsdatum: 2019-09-30

Rapportnummer: FOI Memo 6848

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar