No fast track towards civil defence

Författare:

  • Carl Denward

Publiceringsdatum: 2019-11-11

Rapportnummer: FOI Memo 6860

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik