Total defence, information sharing and new interfaces

Författare:

  • Ann Ödlund
  • Matilda Olsson

Publiceringsdatum: 2019-11-11

Rapportnummer: FOI Memo 6862

Sidor: 4

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik