Fake news images and genuine resilience

Författare:

  • Niclas Wadströmer
  • David Gustafsson
  • Patrik Thunholm

Publiceringsdatum: 2019-11-11

Rapportnummer: FOI Memo 6870

Sidor: 4

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik