FOI and the needs of the total defence

Författare:

  • Eva Mittermaier

Publiceringsdatum: 2019-11-11

Rapportnummer: FOI Memo 6872

Sidor: 4

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik