Utvecklingen i Arktis - påverkan på och implikationer för Sverige

Författare:

  • Niklas Granholm

Publiceringsdatum: 2019-11-07

Rapportnummer: FOI Memo 6887

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik