How to Finance Military Spending: Tax or Debt?

Författare:

  • Peter Bäckström

Publiceringsdatum: 2019-11-15

Rapportnummer: FOI Memo 6890

Sidor: 8

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Försvarsekonomi