Beredning av försök med skyddssystem för markplattformar. Sammanfattande beskrivning av genomfört arbete

Författare:

  • Ewa Liden

Publiceringsdatum: 2019-12-13

Rapportnummer: FOI Memo 6957

Sidor: 2

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Vapen, skydd och säkerhet