Är egna interferenser ett hot mot Försvarsmaktens sambandssystem?

Författare:

  • Börje Asp

Publiceringsdatum: 2019-12-13

Rapportnummer: FOI Memo 6973

Sidor: 2

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi