En ändamålsenlig uppbyggnad av det civila försvaret börjar med Ryssland

Författare:

  • Matilda Olsson

Publiceringsdatum: 2020-02-13

Rapportnummer: FOI Memo 7012

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt