Tysk säkerhetspolitik i vänteläge

Författare:

  • Eva Hagström Frisell

Publiceringsdatum: 2020-02-13

Rapportnummer: FOI Memo 7023

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik