Hope, cope & rope

Författare:

  • Johan Fernquist
  • Lisa Kaati
  • Björn Pelzer
  • Katie Asplund Cohen
  • Nazar Akrami

Publiceringsdatum: 2020-03-04

Rapportnummer: FOI Memo 7040

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt