Fyra tidiga lärdomar av coronakrisen för civilt försvar

Författare:

  • Jenny Ingemarsdotter
  • Daniel Jonsson

Publiceringsdatum: 2020-03-24

Rapportnummer: FOI Memo 7051

Sidor: 2

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar