Nilenkonflikten: Dammbygge bidrar till ökade regionala spänningar

Författare:

  • Angelina Jakobsson

Publiceringsdatum: 2020-05-28

Rapportnummer: FOI Memo 7141

Sidor: 13

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik