När de asiatiska stormakterna tar plats: Vilka avtryck gör Kina och Indien i Afrika?

Författare:

  • Samuel Neuman Bergenwall
  • Johan Englund

Publiceringsdatum: 2020-11-06

Rapportnummer: FOI Memo 7293

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik