Propaganda by proxy - Ukrainian oligarchs, TV and Russia's influence

Författare:

  • Jakob Hedenskog
  • Mattias Hjelm

Publiceringsdatum: 2020-10-23

Rapportnummer: FOI Memo 7312

Sidor: 4

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik