IT Vulnerabilities in the healthcare system - the example of Wannacry and the cyberattack on the British National Health Service

Författare:

  • Annica Waleij
  • Birgitta Liljedahl
  • David Lindahl

Publiceringsdatum: 2020-12-31

Rapportnummer: FOI Memo 7434

Sidor: 8

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • CBRN-frågor