Building interoperability with partners - Swedish lessons from international military missions

Författare:

  • Eva Hagström Frisell
  • Björn Nykvist

Publiceringsdatum: 2021-11-29

Rapportnummer: FOI Memo 7670

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik