En omöjlig dialog? Utsikter för förhandling med jihadister i Mali

Författare:

  • Gabriella Körling

Publiceringsdatum: 2021-12-08

Rapportnummer: FOI Memo 7709

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik