Germany risks becoming the weak heart of Europe

Författare:

  • Alina Engström
  • Niklas Rossbach

Publiceringsdatum: 2021-12-07

Rapportnummer: FOI Memo 7713

Sidor: 4

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik