Sanktioner mot Ryssland

Författare:

  • Susanne Oxenstierna
  • Andreas Johnson

Publiceringsdatum: 2022-02-24

Rapportnummer: FOI Memo 7819

Sidor: 10

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Försvarsekonomi