Civilbefolkningens roll i framtida krig – Perspektiv på befolkningsskydd och civilt försvar i ljuset av Ukraina

Författare:

  • Peter Bennesved

Publiceringsdatum: 2022-04-01

Rapportnummer: FOI Memo 7843

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar