Between a Rock and a Hard Place: The Communist Party of the Russian Federation

Författare:

  • Maria Engqvist

Publiceringsdatum: 2022-04-08

Rapportnummer: FOI Memo 7845

Sidor: 2

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik