Den turkiska faktorn i Ukrainakriget: En balansgång mellan öst och väst

Författare:

  • Marianna Serveta
  • Erika Holmquist
  • Samuel Neuman Bergenwall

Publiceringsdatum: 2022-04-12

Rapportnummer: FOI Memo 7853

Sidor: 5

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik