En översikt över den rysk-ortodoxa kyrkans Moskvapatriarkat som påverkansaktör

Författare:

  • Anders Strindberg

Publiceringsdatum: 2022-05-12

Rapportnummer: FOI Memo 7865

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar