Forskningsbehov för det civila försvaret i ljuset av Ukrainakriget

Författare:

 • Daniel Jonsson
 • Peter Bennesved
 • Jonas Clausen Mork
 • Camilla Eriksson
 • Pär Eriksson
 • Jenny Ingemarsdotter
 • Helene Lackenbauer
 • Beatrice Reichel
 • Ola Svenonius
 • Christoffer Wedebrand

Publiceringsdatum: 2022-05-20

Rapportnummer: FOI Memo 7871

Sidor: 6

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar