Hur har Turkiet använt sitt Nato-medlemskap som påtryckningsmedel? - Implikationer för Sverige

Författare:

  • Marianna Serveta

Publiceringsdatum: 2022-05-31

Rapportnummer: FOI Memo 7881

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik