Propaganda and Actual support – How to Make Sense of Russian Polls After February 24th?

Författare:

  • Ola Svenonius
  • Eemil Mitikka

Publiceringsdatum: 2022-10-03

Rapportnummer: FOI Memo 7935

Sidor: 9

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Dela sidan