Natos nya strategiska koncept: Avvägningen mellan politisk enighet och militär effekt i en spretig allians

Författare:

  • Jakob Gustafsson

Publiceringsdatum: 2022-10-21

Rapportnummer: FOI Memo 7947

Sidor: 8

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik