French Security Policy and the War in Ukraine

Författare:

  • Emma Sjökvist

Publiceringsdatum: 2022-10-24

Rapportnummer: FOI Memo 7948

Sidor: 6

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik