A Railhead Too Far: The Strategic Role of Railroads during Russia's Invasion of Ukraine

Författare:

  • Maria Engqvist

Publiceringsdatum: 2022-11-01

Rapportnummer: FOI Memo 7954

Sidor: 6

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik